Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Ispit iz predmeta Bolesti živine:

januarsko – februarski rok:
prof. Resanović – 08.-12. februar
doc. Vučićević – 01.-05. februar

Potpisi

  • Bolesti malih životinja i Bolesti kopitara
    Potpisi iz predmeta Bolesti malih životinja i Bolesti kopitara će biti u četvrtak 21.01.2021. Studenti su obavezni da predaju indekse i radne sveske sa potpisima (dokaz da su odradili kliničke vežbe na klinici) do 11h u predavaonici Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači.
  • Klinička patologija i terapija socijalnih živozinja 1 i 3
    Potpisi iz predmeta Kliniča patologija i terapija socijalnih životinja 1 i 3 će biti u petak 22.01.2021. Indekse predati do 11h u predavaonici Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači.

Radno vreme Nastavne bolnice za male životinje: od 9 do 14h i od 16 do 20h svakog radnog dana,  subotom od 9 do 14h i od 16 do 19h i nedeljom od 9 do 14h

Tokom boravka u ambulatni neophodno poštovanje svih zaštitnih preventivnih mera. Ulazak bez maske neće biti dozvoljen

011.36.11.809

Izborna oblast Klinička patologija i terapija socijalnih životinja – Predavanja iz onkologije (prof. Andrić)

Prezentacije iz predmeta Bolesti malih životinja

Teme diplomskih radova za 2020. godinu

Prezentacije predavanja – Opšta klinička dijagnostika