Ambulanta za male životinje

Ambulanta Klinike za male životinje pri Katedri za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu prima pacijente svakog radnog dana u vremenu od 09,00-20,00 h (pauza od 14-16h), subotom od 09,00-19,00 h (pauza od 14-16h) i nedeljom 09,00 do 14,00h. Telefon ambulante je 011/36-11-809.

Stručno obrazovni rad u ambulanti zasniva se na radu nastavnika i saradnika zaposlenih na samoj klinici i to deset doktora veterinarskih nauka u zvanjima profesora, docenta i asistenta Beogradskog univerziteta i jednog veterinara specijaliste. Svakodnevno, u ambulanti su dežurna dva nastavnika (asistent, docent ili profesor), dva stažera i jedan stručni saradnik. U ambulanti za male životinje odvijaju se praktične vežbe u okviru nastave studentima završnih godina fakulteta, gde sistemom kruženja jedan broj studenata boravi u ambulanti, a drugi deo u bolnici.

Na klinici za male životinje postoji bolnički blok, gde se takođe odvija aktivni nastavni proces i gde se svakodnevno opserviraju ležeći pacijenti uz stručnu pomoć stažera i dežurnog veterinara. Bolnica je u tipu „dnevne bolnice“ čije je radno vreme svakog radnog dana od 08,00 do 22,00h, a vikedom i praznikom od 08,00 do 20,00h.

Na klinici su pored prijemne ambulante u kojoj se vrši osnovna trijaža pacijenata oformljene i specijalističke ambulante u kojima rade visokoobučeni veterinari sa najmodernijom dijagnostičkom opremom:

Specijalistički kabinet za dermatologiju – radi sredom i četvrtkom od 10,00h do 14,00h i od 16,00h do 20,00h.

Specijalistički kabinet za endoskopsku dijagnostiku – radi svakog radnog dana po zakazivanju od 9,00h do 14,00h.

Specijalistički kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku – radi svakog radnog dana od 9,00h do 14,00h

Specijalistički kabinet za kardiologiju – radi utorkom od 9,00h do 14,00h i četvrtkom od 16,00h do 20,00h.

Specijalistički kabinet za neurologiju – radi svakog dana od 9,00h do 14,00h.

Specijalistički kabinet za onkologiju – radi svakog radnog dana od 9,00h do 14,00h.

Specijalistički kabinet za bolesti ptica i egzotičnih kućnih ljubimaca – radi svakog radnog dana od 9,00h do 14,00h (detaljnije informacije možete dobiti i na 062.802.50.56).

U okviru Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači, Fakulteta veterinarske medicine u Beogradau nalazi se i ambulanta za dijagnostiku i terapiju bolesti kopitara. U okviru ove ambulante koja ima i odeljenje na Beogradskom hipodromu odvija se i praktična nastava iz predmeta sa četvrte godine studija “Bolesti kopitarara”. Za sada su osposobljena dva odeljenja za prihvat i negu