Bolnica

U okviru Klinike za male životinje Fakulteta veterinarske medicine postoji dnevna Univerziteska bolnica čije je radno vreme od 8h do 20h svakog radnog dana, a vikedom i praznicima od 9h do 14h.

U rad bonice uključeni su: nastavno osoblje, stažisti, specijalizanti, doktoranti, studenti četvrte, pete i šeste godine studija i tehničko osoblje.

Bolnički blok za sada poseduje:

  • kabinet za urgentno pružanje pomoći,
  • bolnička soba za dnevne pacijente i intezivnu negu
  • infektivni deo

 

U okviru bolničkog bloka nalaze se kabineti za:

  1. Kabinet za endoskopsku i laparoskopsku dijagnostiku
  2. Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
  3. Kabinet za kardiologiju i neurologiju
  4. Kabinet za dermatologiju
  5. Kabinet za onkologiju

 

Prijem,boravak i otpust pacijenata iz bolnice

Svakog dana u periodu od 09,00 do 09,30 časova obavlja se registracija pacijenta i dogovor sa vlasnicima kao i uzimanje saglasnosti za moguće hirurške i ostale medicinske procedure. Vizite dežurnog doktora uz stažera i studente su svakog radnog dana u terminaima: 8,30 do 09,00 časova, 14,30 do 15,00 časova i 19,30 do 20,00 časova

Terapije se sprovode u svim smenama prema uputstvima dežurnog doktora.

Posete vlasnika pacijentima su dozvoljene od: 11,00 do 12,00 časova i od 15,00 do 16,00 časova.

Otpust pacijenta se vrši u prisustvu dežurnog doktora i bolničara uz prateću dokumentaciju tokom celog radnog dana. U 20,00 dežurni doktor kontaktira vlasnike pacijenata koji nisu otpušteni na kućno lečenje i obaveštava o daljim planovima terapije i mogućim dijagnostičkim procedurama.

 

Cene smeštaja i boravka pacijenata u bolničkom bloku kao i cene svih intervencija i terapija određene su važećim internim cenovnikom.