Istorijat katedre

ISTORIJAT KATEDRE

 

Prateći razvoj Veterinarskog fakulteta Medicinska klinika osnovana je 1938. godine i smeštena u prostorije Društva za zaštitu životinja i Vojne veterinarske bolnice. Po oslobođenju premeštena je u adaptirane prostorije bivše žandarmerijske stanice u tadašnjem krugu Fakulteta gde je ostala do 1977. godine kada je konačno dobijena nova zgrada. Za prvog upravnika izabran je prof. dr Milan Jocković sa zadatkom da obrađuje naučnu i stručnu problematiku oboljenja kopitara i mesojeda.

Rad Fakulteta se tokom svog postojanja odvijao u različitim istorijskim i društveno ekonomskim uslovima pa je i Katedra od osnivanja prošla više faza u svom razvoju, menjajući svoj naziv (Medicinska klinika, I Interna klinika, Klinika za unutrašnje bolesti kopitara, mesojeda, živine, kunića i divljači i Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači).

Nastavnici su bili prof. dr Milan Jocković, prof. dr Emanuil Lapčević, asistent Georgije Sapegin, prof. dr Ljubomir Kozić, doc. dr Božidar Mitrović, asistent dr Aleksandar Kosovac, prof. dr Svetislav Paunović, prof. dr Vojislav Ćirić, prof. dr Desanka Marjanović, prof. dr Milorad Petrović, prof. dr Vladimir Litričin, asistent Rada Panić, asistent Radivoje Spasojević i asistent Maja Ilić.

Katedrom su rukovodili prof. dr M. Jocković, prof. dr E. Lapčević, prof. dr Lj. Kozić, prof. dr T, Palić, prof. dr D. Trailović, prof. dr Z. Nikolovski Stefanović i prof. dr Vanja Krstić.

U rukovođenju Fakultetom učestvovali su kao prodekan i dekan prof. dr Lj. Kozić, a kao prodekani prof. dr T. Palić, prof. dr Z. Nikolovski Stefanović i prof. dr Vanja Krstić.

Prof. dr Lj. Kozić je bio jedan od osnivača i potpredsednika Svetskog veterinarskog živinarskog udruženja (WWPA), kao i dugogodišnji urednik časopisa “Avian Pathology”.