?> Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači – prvainterna@vet.bg.ac.rs

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Bolesti živine – aprilski ispitni rok – 15. i 16. april 

Bolesti divljih životinja – 19.04. u 9h

Узгој и нега голубова и кавезних птица – 19.04. u 10h

Klinička patologija i terapija socijalnih životinja 2: Prezentacije predavanja Dr Stefan Đoković

Spiskovi studenata – izborne oblasti

Izborna oblast Klinička patologija i terapija socijalnih životinja – Predavanja iz onkologije (prof. Andrić)
Opšta klinička dijagnostika – Predavanja Pregled nervnog sistema pasa i mačaka
Prezentacije iz predmeta Bolesti malih životinja